SAKMILs hovedsideSAKMIL-nyheteneInformasjon og historikkSAKMILs beryktede ordlisteThe SAKMIL GalleryGjestebokSkriv til SAKMIL! Navigasjonsmeny
Topp
Informasjon
 RT

SAKMIL-nyhetene kom med sin siste utgave mandag 28. oktober 2013. Denne siden vil ikke lenger bli oppdatert.
Takk til alle lesere som har bidratt til å holde hjulene i gang de siste 17 årene!

Generell informasjon om SAKMIL-nyhetene

SAKMIL-nyhetene er et ukentlig nyhetsmagasin som utelukkende er å finne på verdensveven. Organets viktigste oppgave er å formidle små og store nyheter fra miljøet omkring SAKMIL og Klepp Hornmusikk, og på denne måten bidra til økt interesse omkring det lokale kulturlivet.

Basert på bidrag fra et stort og omfattende nettverk av korrespondenter og bidragsytere settes ukens utgave av SAKMIL-nyhetene sammen hver mandag kl. 06.00. Ved større begivenheter, eller dersom andre grunner skulle tilsi det, kan oppdateringer også foretas til andre tider.

SAKMIL-nyhetene er et frittstående og politisk uavhengig organ, og har siden starten i 1996 utviklet seg til å bli den kanskje viktigste og mest aktuelle nyhets- og informasjonskanalen i SAKMIL og Klepp Hornmusikk. Redaktøren er eneveldig og suveren. Det presiseres derfor at saker og hendelser som er omtalt i SAKMIL-nyhetene ikke nødvendigvis er representativt for verken SAKMILs eller Klepp Hornmusikks offisielle meninger.

Det presiseres også at det ikke er noe mål for SAKMIL-nyhetene å krenke eller støte noen, og man forsøker derfor å omtale personer og hendelser på en måte som ikke skader noens interesser.

Offisiell redaktør for SAKMIL-nyhetene er Hallstein Otnes, men hvem som står som redaktør fra utgave til utgave kan variere noe.

  • Hovedside

  • Arkiv
  • Multimedia
  • Søk etter artikler
  • Ja, ke syns du?
  • Tilfeldig artikkel

  • Informasjon
  • Tips oss!